בריך שמה

The Great Aleppo Synagogue

In Memory of Edmond Antebi - אדמון בן גרז