פרשת חיי שרה

The Great Aleppo Synagogue

In Memory of Edmond Antebi - אדמון בן גרז